سوالات جرات‌حقیقت

یکی از بازی‌های هیجان‌انگیز جمع‌های دوستانه، بازی جرات‌حقیقت است. بازی که در آن سوالاتی پرسیده می‌شود که با پاسخ‌هایش حقیقت‌هایی از دوستان خود خواهید دانست که قطعا برایتان جالب خواهد بود. از طرفی در قسمت جرات، از افراد کارهای خواسته می‌شود که انجام دادنشان برای هرکسی چالش برانگیز است و همین باعث می‌شود که در …

ادامه مطلب